Zwroty i wymiany

1. Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn, w terminie czternastu dni od dnia odebrania produktu. Klient może odstąpić od umowy w terminie o którym mowa w zdaniu poprzednim poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu, dostępnego na dole niniejszej strony. Do zachowania wskazanego powyżej terminu wystarczy również wysłanie oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
2. W razie odstąpienia od umowy w sposób i na zasadach wskazanych w ust. poprzednim umowa uważana jest za niezawartą, a klient zwolniony jest od wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Wraz z odsyłanym produktem klient jest zobowiązany do zwrotu produktów otrzymanych gratisowo.
3. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia w którym Klient odstąpił od umowy.
4. W przypadku odstąpienia klienta od umowy zwrot wpłaconej przez Klienta kwoty nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na podany przez klienta rachunek bankowy lub w inny sposób wskazany przez klienta

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania przez niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

6.W ciagu czternastu dni od dnia otrzymania towaru można go wymienić i odesłać na adres :
Piotr Widuchowski, ul. 1 Maja 321/12, 41-710 Ruda Śląska
Wymiana odbywa się na koszt kupującego - stała opłata za powtórną wysyłkę 15 zł przy wpłacie na konto

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać wraz z akupionym przedmiotem lub przedmiotami tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat

Piotr Widuchowski, ul. 1 Maja 321/12, 41-710 Ruda Śląska

- Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Numer konta bankowego do zwrotu pieniędzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Data zawarcia umowyzłożenia zamówienia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Data odbioru otrzymania rzeczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Imię i nazwisko konsumenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Adres konsumenta . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Podpis konsumenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .